top of page
[Movers] Gender Equality Workshop

Join us for a fun and interactive workshop to learn more about SDG #5: Gender Equality and be part of the regional Movers Community! #JoinTheMovement

[Movers] Gender Equality Workshop

[Tiếng Việt] English below 


Movers workshop với chủ đề "Gender Equality" là một hội thảo tương tác kéo dài 3 giờ thảo luận về Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG) số 5: Bình đẳng giới, do Youth Co: Lab và ININ đồng phát triển.  


Hội thảo bao gồm một loạt các hoạt động như thảo luận nhóm có sự hướng dẫn của điều phối viên, các bài tập giúp bạn nhận thức thêm về bản thân, các hoạt động mô phỏng và các bài thuyết trình ngắn. Workshop cũng đi kèm với các tài liệu được gửi trước và sau hội thảo cho các thành viên tham dự, cũng như Giấy chứng nhận hoàn thành khi bạn tham gia hội thảo. Sau đó bạn có thể truy cập vào Bộ công cụ Movers và bắt đầu tổ chức các đề tài Movers workshop của riêng bạn dành cho chính cộng đồng của bạn.  


Để biết thêm về chương trình, hãy truy cập chúng tôi tại: https://vi.socialinnovationvn.com/movers-vietnam 


Hoàn thành ĐƠN ĐĂNG KÝ để nhận được hướng dẫn tham gia chương trình của chúng tôi. 


Đăng ký sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ chiều GMT + 7, ngày 9 tháng 10 năm 2020  


Liên hệ với chương trình qua Facebook hoặc gửi email tới info@socialinnovationvn.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào nhé!
[English]


The Movers Gender Equality workshop is a 3-hour interactive workshop about the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) #5 on Gender Equality, co-developed by Youth Co:Lab and ININ. 


The workshop consist of a series of activities such as facilitated group and plenary discussions, self-reflection exercises, simulations and short presentations. It also comes with curated pre and post-workshop resources, as well as a Completion Certificate upon your participation in the workshop, with which you can use to get access to the Movers Toolkit and start organizing your own Movers Workshop in your local community. 


To know more about the programme, visit us at: https://www.socialinnovationvn.com/movers-vietnam 


Submit your REGISTRATION FORM to receive instructions to join our programme. 


Registration will close by 5PM GMT+7, 9th Oct 2020


Contact us on our Facebook or email info@socialinnovationvn.com if you have any inquiries! 

bottom of page